Ανακοίνωση εξέδωσε το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων καταγγέλοντας τη διεύθυνση περιβαντολλογικής πολιτικής του ΥΠΕΝ και το Δασαρχείο Καρπενησίου ότι λειτουργούν ως “υπάλληλοι” των εταιριών που ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν γιγάντιες ανεμογεννήτριες στην περιοχή των Αγράφων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Χωρίς να έχει εγκριθεί η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υ.Π.ΕΝ αποφασίζει ότι δεν χρειάζεται τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το τελευταίο διάστημα μας έγιναν γνωστά έγγραφα, τα οποία μας χορηγήθηκαν μετά από αιτήσεις μας, στα οποία εμφανίζονται η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υ.Π.ΕΝ και το Δασαρχείο Καρπενησίου, να λειτουργούν όχι προς το εθνικό συμφέρων της χώρας και την προστασία του περιβάλλοντος της, αλλά προς το συμφέρων ιδιωτικών εταιρειών που φιλοδοξούν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος του περιβάλλοντος και της εθνικής οικονομίας παρακάμπτοντας τις σύννομες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2018 26 φορείς και περισσότεροι από 500 πολίτες προσφύγαμε στο ΣτΕ για ακύρωση των αδειών εγκατάστασης δυο αιολικών σταθμών στην περιοχή των Αγράφων. Ένα από τα βασικά μας επιχειρήματα ήταν ή παράληψη εκπόνησης και υποβολής εκ μέρους των εταιρειών μίας μελέτης (Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση ΕΟΑ), λόγω του ότι η περιοχή είναι Natura 2000,   σχετικά με την κατάσταση του οικοσυστήματος. Η υποχρέωση της ΕΟΑ είχε τεθεί βάσει του όρου 29 της Άδειας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)  και έπρεπε να είχε υποβληθεί μέχρι την  μέχρι την 27-7-2015. Για να ξεπεράσουν αυτό το επιχείρημα μας οι εταιρείες ζήτησαν και πήραν από το Δασαρχείο Καρπενησίου έγγραφο το οποίο αναφέρει ότι «χωρίς την έγκριση ΕΟΑ από την αρμόδια Διεύθυνση Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Ενέργειας – Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ), δεν μπορεί να προχωρήσει καμία εργασία εγκατάστασης είτε του κυρίως έργου είτε των συνοδών έργων (οδοποιία κλπ)» το ίδιο επαναλαμβάνουν στο υπόμνημα των εταιρειών που κατέθεσαν στο ΣτΕ . Τον Φεβρουάριο του 2019 έγινε η εκδίκαση η απόφαση του ΣτΕ  δημοσιεύθηκε 28 Μαΐου 2019.  Το ΣτΕ με βάσει το ανωτέρω έγγραφο του Δασαρχείου Καρπενησίου απέρριψε τις ενστάσεις μας, αλλά εκτός των άλλων στην απόφασή του λέει   «Οίκοθεν, όμως νοείται ότι για την έναρξη των εργασιών απαιτείται η υποβολή από την παρεμβαίνουσα (δηλ. την εταιρεία) Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης προς εκτίμηση από την περιβαλλοντική αρχή, όπως, άλλωστε, ρητώς επιτάσει η ΑΕΠΟ του έργου, κατά τα προεκτεθέντα» (σελίδα 92).

Το σημείο αυτό της απόφασης του ΣτΕ έχει πολλαπλά οφέλη για τον αγώνα μας, διότι επειδή δε προβλέπεται αυτοτελής έγκριση των ΕΟΑ, παρά μόνον ως τροποποίηση των ΑΕΠΟ θα μπορούσαν να γίνουν πολλές ενέργειες από το κίνημα μας για την ανατροπή των αδειοδοτήσεων.

Να σημειώσουμε εδώ ότι οι άδειες εγκατάστασης που ζητάμε να ανακληθούν έχουν βασιστεί σε ελλιπείς και με ανεπαρκή τεκμηρίωση Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) όχι μόνο ως προς τη βιοποικιλότητα αλλά και ως προς τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Την περίοδο που οι εταιρείες κατέθεταν τις ΜΠΕ των έργων είχε ήδη ανακοινωθεί η διαδικασία έγκρισης και ψήφισης του νόμου 4014/2011 που θέσπισε ότι η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) που αφορά έργα και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, ή εκτός αυτών αλλά είναι δυνατόν να επηρεάσουν σημαντικά τις περιοχές αυτές, εντάσσεται στην ΜΠΕ. Οι εταιρείες επιτάχυναν τις διαδικασίες καταθέτοντας σκοπίμως τις ΜΠΕ σε χρόνο κατάλληλο ώστε να παρακάμψουν την υποχρέωση να φέρουν τις ΕΟΑ πριν το στάδιο της έκδοσης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Ακόμα και αν δεν έγινε σκοπίμως, τέτοιας κλίμακας έργα θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί στον νέο νόμο που ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να διασφαλιστεί η προστασία σημαντικών παρθένων περιοχών όπως τα Άγραφα. Επιπλέον η ανακοίνωση των ΜΠΕ των έργων έγινε ουσιαστικά εν κρυπτώ και με ελλιπείς διαδικασίες. Εάν η τοπική κοινωνία είχε ενημερωθεί τότε, θα είχε αντικρούσει τις ΜΠΕ και δεν θα είχε προχωρήσει περαιτέρω η αδειοδοτική διαδικασία, όπως έγινε στην συνέχεια με άλλα αιολικά σε Άγραφα και Αργιθέα.

Τελικά οι εταιρείες υπέβαλαν τις ΕΟΑ τον Ιούνιο του 2019 και συμπληρωματικά στοιχεία τον Οκτώβριο του 2019 κατά τέσσερα ολόκληρα έτη αργότερα από ότι όφειλαν και οι οποίες εκπονήθηκαν με ελλιπέστατα στοιχεία και οδηγούνται σε εσφαλμένα συμπεράσματα και φυσικά δεν θα μπορούσαν να εγκριθούν από τους αρμόδιους επιστήμονες του υπουργείου και μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμα εγκριθεί και παρά τα εξώδικα που οι εταιρείες έστειλαν στους αρμόδιους επιστήμονες του ΥΠΕΝ.

Έτσι τα έργα δεν μπορούσαν νομίμως να ξεκινήσουν.

Οι εταιρείες για να επισπεύσουν τις εργασίες και να παρακάμψουν την νόμιμη διαδικασία με πιέσεις αλλά και χρησιμοποιώντας στελέχη των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ ως υπαλλήλους τους  και κινούμενες με πλάγιους τρόπους κατάφεραν τα παρακάτω παντελώς καταδικαστέα:

  1. Το Δασαρχείο Καρπενησίου την 22/8/2019, χωρίς την έγκριση των ΕΟΑ από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, εκδίδει το Πρωτόκολλο Εγκατάστασης στην μία εταιρεία, παραβαίνοντας και τον όρου που το ίδιο είχε θέσει όπως αναφέρουμε πιο πάνω καθώς και την απόφαση του ΣτΕ. Δίνοντας την ευκαιρία στην εταιρεία να ξεκινήσει εργασίες τις οποίες άμεσα σταματήσαμε με πολλαπλές διαμαρτυρίες μας. Την πράξη αυτή του Δασαρχείο την έχουμε επανειλημμένως δημοσίως καταγγείλει αλλά έχουμε προσφύγει και στην δικαιοσύνη. Το ίδιο μας επιβεβαιώνει και έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία θέτει και το θέμα της ακύρωσης της ΑΕΠΟ λόγω της παράνομης έναρξης των εργασιών.
  1. Στην συνέχεια το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ υπέβαλε γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ όπως αναφέρει με έγγραφό της σε απάντηση στον Γεν. Δ/ντη Περιβαλλοντικής Πολιτικήςη οποία δεν έχει υπογραφεί αρμοδίως για τον λόγο ότι ήταν προφανώς αρνητική. Μετά από αυτές τις εξελίξεις ο Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής Κ. Δημόπουλος εκδίδει απόφαση κατά την οποία αναφέρει ότι με βάσει τις υποβληθείσες ΕΟΑ από τις εταιρείες δεν απαιτείται η τροποποίηση των ΑΕΠΟ των έργων, ΧΩΡΙΣ αυτές να έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Δ/ση Βιοποικιλότητας και ΧΩΡΙΣ να έχει γίνει η δέουσα εκτίμηση. Και προφανώς ΧΩΡΙΣ να έχει λάβει υπόψιν του τις στοιχειοθετημένες και επιστημονικά ορθές ενστάσεις επί των ΕΟΑ που κατέθεσαν περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιστήμονες και πολίτες οι οποίοι αντιτίθενται στο σχεδιαζόμενο περιβαλλοντικό έγκλημα.

    Καταγγέλλουμε τις ενέργειες αυτές του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής αλλά και του  Δασαρχείου Καρπενησίου οι οποίες είναι εντελώς αυθαίρετες, ενάντια σε κάθε πλαίσιο χρηστής διοίκησης και εντελώς καταδικαστέες από το Σύνταγμα τους νόμους και προσβάλλουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα με ότι αυτό συνεπάγεται για την πλειοψηφία της κοινής γνώμης της περιοχής που σύσσωμα φορείς και πολίτες έχουν εναντιωθεί στα έργα αυτά.

    Καλούμε των Υπουργό ΠΕΝ τους τοπικούς βουλευτές και την κυβέρνηση να θεραπεύσει άμεσα τις έκνομες  αυτές ενέργειες των οργάνων της, επαναφέροντας τα στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης.

    ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ