Κατεπείγουσες εργασίες για την αποφυγή πλημμυρών στα ημιτελή έργα του Αχελώου

Tη διενέργεια επειγουσών εργασιών άρσης φερτών υλών από τους ποταμούς Αχελώο και Κουμπουριανίτη για την αποφυγή κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα και παρεμβάσεις ασφαλείας στα ημιτελή έργα του Αχελώου προωθεί το Υπουργείο Υποδομών.
Συγκεκριμένα το έργο αφορά την υλοποίηση των εργασιών και την παρακολούθηση της ασφάλειας των ημιτελών έργων του φράγματος της Συκιάς. Το υπουργείο ενέκρινε (η απόφαση εδώ) το πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης, με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται στο 1,8 εκ. Ευρώ.
Όπως τονίζεται στην απόφαση του Υπουργείου, κρίνεται απολύτως επείγουσα και αναγκαία η υλοποίηση του έργου για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής κινδύνου απώλειας ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.