«Στροφή» στο σιτάρι κάνουν οι αγρότες στον κάμπο της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας ευρύτερα για τις φθινοπωρινές σπορές. Οι υψηλές τιμές φέτος στο προϊόν, έχουν λειτουργήσει ως «δέλεαρ» για τους παραγωγούς, με το κριθάρι και άλλα ψυχανθή να δίνουν τη θέση τους στο σιτάρι στο Θεσσαλικό κάμπο.

Την ίδια ώρα, τα αρδευτικά προβλήματα που καταγράφονται κάθε χρόνο στα καταληκτικά σημεία του αρδευτικού δικτύου στον κάμπο της Καρδίτσας, οδηγούν αρκετούς αγρότες στην αύξηση των καλλιεργήσιμων στρεμμάτων σιταριού.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκοση του «Νέού Αγώνα»