Την κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης στο αγρόκτημα της Ματαράγκας προωθεί ο Δήμος Σοφάδων.

Πρόκειται για ένα έργο που αποσκοπεί στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών χιλιάδων στρεμμάτων της περιοχής, με  την κατασκευή αρδευτικού δικτύου αποτελούμενο από ειδικούς κλειστούς αγωγούς και κατάλληλο δίκτυο διανομής νερού προς τα αγροτεμάχια, ενώ για την εξυπηρέτηση των αγροτεμαχίων θα τοποθετηθούν υδροληψίες.

Το σύνολο του δικτύου θα είναι υπόγειο,  ενώ θα περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό ελέγχου και λειτουργίας (βαλβίδες, αισθητήρες, λογισμικό απομακρυσμένης διαχείρισης κ.α).

Πρόκειται για ένα ακόμη έργο κλειστού δικτύου που επιδιώκει να υλοποιήσει η Δημοτική Αρχή Σοφάδων. Ήδη υπάρχει ώριμη μελέτη για την κατασκευή κλειστού δικτύου στο αγρόκτημα της Πασχαλίτσας, ενώ σύνταξη μελέτης και υλοποίηση κλειστού αρδευτικού δικτύου προωθείται και στο αγρόκτημα της Κυψέλης.

Όπως σημείωσε μιλώντας στο «Νέο Αγώνα» ο Δήμαρχος κ. Θάνος Σκάρλος, αυτά τα κλειστά δίκτυα άρδευσης «κουμπώνουν» στην εθνική στρατηγική για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και το σχεδιασμό του υπουργείου για τη χρηματοδότηση αρδευτικών έργων.

Χθες με εντολή του Δημάρχου, επιτελείο του Δήμου αποτελούμενο από τους αντιδημάρχους κ.κ. Θεόδωρο Χασιαλή, Σπύρο Εκίζογλου και Θώμη Καφάση- Δεδιλιάρη, τον δημοτικό σύμβουλο κ. Παππά Αθανάσιο, τον γεωπόνο – προϊστάμενο του Τμήματος Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης Καμινιώτη Παναγιώτη,  μέλη του συμβουλίου της Τ.Κ. Ματαράγκας μαζί με ομάδα μελετητών επισκέφθηκαν το αγρόκτημα της Ματαράγκας, ώστε να διερευνήσουν την υλοποίηση έργου.

Όπως τονίστηκε, ο Δήμος Σοφάδων αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε να λύσει τα αρδευτικά προβλήματα των καλλιεργητών. Προβλήματα τα οποία είναι εντονότερα στις «δύσκολες» υδρολογικά περιοχές, όπως είναι αυτές της Ματαράγκας και της Κυψέλης.

Η ανάγκη υλοποίησης των κλειστών δικτύων άρδευσης καθίσταται επιτακτική αν αναλογιστούμε και τις επιπτώσεις από τις περιβαλλοντικές μεταβολές. Χαρακτηριστική είναι φετινή κατάσταση που διαμορφώνεται με τον άνυδρο χειμώνα, που συνοδεύτηκε από ιδιαιτέρως χαμηλές υδρολογικές εισροές στους υδάτινους ταμιευτήρες. Εξέλιξη που έχει ανησυχήσει τους αρδευτές του Δήμου Σοφάδων για την επερχόμενη καλλιεργητική περίοδο και την έκβαση των καλλιεργειών τους.