Στην ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων προχωρά ο Δήμος Καρδίτσας. Με
Απόφαση της Υ π η ρ ε σ ι α κ ή ς Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών ) κατανέμεται ποσό ύψους 54.450.000 ευρώ από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε 71 Δήμους για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Στο Δήμο Καρδίτσα κατανέμεται το ποσό των 660.000 ευρώ με τα οποία θα γίνει προμήθεια τριών απορριμματοφόρων. Τα απορριμματοφόρα αυτά έρχονται να προστεθούν στα άλλα τρία που έχει παραγγείλει ο Δήμος και αναμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την προμήθειά τους.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα