Περιθώριο μέχρι αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου έχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι προκειμένου να προχωρήσουν σε διορθώσεις πιθανών σφαλμάτων στη φετινή ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, «η διαδικασία της αποσφαλμάτωσης είναι συνεχής γι’ αυτό παρακαλούνται οι αγρότες να ενημερώνουν τακτικά για σφάλματα που πιθανόν να προκύψουν και διόρθωση αυτών έως και τις 22 Ιουλίου».

Για διόρθωση της αίτησης, τα βήματα είναι τα εξής:

α) Μετατρέπετε την αίτηση από οριστική σε πρόχειρη από το πλήκτρο «Μεταβολή είδους εγγραφής»

β) Διορθώνετε την αίτηση που είναι πλέον σε πρόχειρη μορφή

γ) Οριστικοποιείτε πάλι την αίτηση.