Με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν πρόκειται να ενεργοποιηθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους η Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».

Όπως τονίζει μο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος, «το ΥΠΑΑΤ είναι προσανατολισμένο σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι πολιτικές του είναι σε πλήρη συμφωνία τόσο με τις προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ, όσο και με τις ειδικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας», υπογραμμίζοντας πως δράσεις όπως η 10.1.04 θα μπουν από τη νέα προγραμματική περίοδο σε κατάσταση σταδιακής αποκλιμάκωσης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα