Μειώνει τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ο δήμος Καρδίτσας σε όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το ποδήλατο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, αποφασίστηκε για όσες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες δραστηριοποιούνται στην πόλη της Καρδίτσας κι έχουν υιοθετήσει στην καθημερινή λειτουργία τους ή προβάλλουν-προωθούν λύσεις κινητικότητας, όπως χρήση ποδηλάτου ή cargo-bike για τις επαγγελματικές μετακινήσεις-μεταφορές τους, την εξυπηρέτηση των πελατών τους κ.ά., τα τέλη να είναι μειωμένα σε ποσοστό 20%.

Η μείωση θα γίνεται έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Τμήμα Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας του δήμου, όπου θα προσκομίζονται τα αντίστοιχα έγγραφα, σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού του δήμου.

Όπως δηλώνει ο δήμαρχος Καρδίτσας, Βασίλης Τσιάκος, «μια πόλη που έχει ως σήμα κατατεθέν το ποδήλατο, δεν μπορεί παρά να παίρνει πρωτοβουλίες για ενίσχυση της χρήσης του, όπως είναι η συγκεκριμένη, από τον επιχειρηματικό και εμπορικό κόσμο».

Προηγήθηκε απόφαση της δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτή πήρε σάρκα και σάρκα μετά από την τυπική έγκρισή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.