Την υποβολή πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων.
Το σώμα αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή των πρότασης προϋπολογισμού 119.660 ευρώ, η οποία αφορά:
Νηπιαγωγεία
– Κυψέλης
– Κέδρου
– Καππαδοκικού
– Ρεντίνας
– Ανάβρας
– Λεονταρίου
– Φίλιας
– Καρποχώριου
– Ματαράγκας
– 1οΣοφάδων
– 2οΣοφάδων
– 4οΣοφάδων
– 5οΣοφάδων
Δημοτικά Σχολεία
– Λουτροπηγής
– Κυψέλης
– Κέδρου
– Καρποχώριου
– Ανάβρας
– Ρεντίνας
– Λεονταρίου
– Ματαράγκας
– 1οΣοφάδων
– 2οΣοφάδων
– 4οΣοφάδων
Γυμνάσια
– Κέδρου
– Λεονταρίου
– Ματαράγκας
– 1οΣοφάδων
Λύκεια
-Λεονταρίου
– 1οΣοφάδων
– ΕΠΑΛ
Όπως τόνισε στην εισηγήσή του ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Αθανάσιος Σκάρλος, με την πρόσκληση με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», ο Υπουργός Εσωτερικών καλεί τους δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούνστα πλαίσια της ανωτέρω πρόσκλησης που αφορά στη σύνταξη μελετών και υλοποίηση μέτρωνκαι μέσωνπυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες που υπάγονται στη χωρική τους αρμοδιότητα».
Μετά τη θέση σε ισχύ της Πυροσβεστικής Διάταξης 16/2015 (ΦΕΚ 2326/Β’), σε όλα τα υφιστάμενα εκπαιδευτήρια και στους βοηθητικούς χώρους αυτών θα πρέπει να λαμβάνονται τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται μέσα σε αυτά. Για την εφαρμογή της διάταξης θα πρέπει να εκπονηθούν μελέτες πυροπροστασίας για τα σχολεία για τα οποία έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια πριν τις 17/08/1988. Η εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας, η υποβολή και η έγκρισή τους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρδίτσας, είναι απαραίτητο βήμα για τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας καθώς και για την έκδοση των πιστοποιητικών πυροπροστασίας