Με νέο αυστηρό πλαίσιο κανόνων και μέτρων προστασίας επαναλειτουργούν τα πρακτoρεία ΟΠΑΠ στο Ν. Καρδίτσας, τα οποία άρχισαν από τη Δευτέρα να υποδέχονται τους πελάτες τους.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα