Αντίστροφα μετρούν οι Θεσσαλοί αγρότες – επενδυτές, για να διαπιστώσουν αν θα δικαιωθούν για την ένσταση τους, σχετικά με τα σχέδια βελτίωσης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα