Την έγκριση 10 μόνιμων θέσεων γιατρών για το Νοσοκομείο Καρδίτσας έδωσε το Υπουργείο Υγείας, η πρόσληψη των οποίων θα ενδυναμώσει τη λειτουργία σημαντικών τομέων που
στην παρούσα στιγμή «πονούν».
Συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε απόφαση έγκρισης θέσεων
γιατρών σε δομές δημόσιας υγείας σε όλη τη χώρα, η οποία περιλαμβάνει δέκα
θέσεις γιατρών με το βαθμό του Επιμελητή Β’ για το νοσηλευτικό ίδρυμα του Νομού.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του ”Νέου Αγώνα”