Ενδιαφέροντα στοιχεία για το νερό στο θεσσαλικό κάμπο, έδωσε στη δημοσιότητα η Εταιρεία

Θεσσαλικών Μελετών.

33.000 ιδιωτικές γεωτρήσεις στη Θεσσαλία έχουν αντλήσει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες πάνω από 3 δισεκατομμύρια κ.μ. νερού από μη ανανεώσιμα αποθέματα, δηλαδή όσο νερό καταναλώνει ολόκληρη η Αττική μέσα σε 8 ολόκληρα χρόνια!

Αυτό το στοιχείο νομίζουμε πως είναι αρκετό, ώστε οι αρμόδιοι να δουν σοβαρά επιτέλους την εκτροπή του Αχελώου, διότι με μαθηματική ακρίβεια ο κάμπος οδηγείται σε ερημοποίηση.

Κ.Φ.