Κερδίζουν «έδαφος» τα σύμφωνα συμβίωσης τα τελευταία χρόνια στην Καρδίτσα. Σε βάθος 7ετίας τα σύμφωνα που συνάφθηκαν δεκαπλασιάστηκαν.
Το 2013 είχαν γίνει μόλις 2 σύμφωνα, ενώ πέρυσι έφτασαν τα 21! Από τα 198 ζευγάρια που αποφάσισαν να ακολουθήσουν κοινή πορεία στη ζωή τους, τα 21 (ένα στα δέκα δηλαδή) προχώρησαν στη σύναψη συμφώνου συμβίωσης, ενώ τα υπόλοιπα τέλεσαν θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός πως οι πολιτικοί γάμοι (93) ήταν περισσότεροι από τους θρησκευτικούς (84)!
Κ.Π.