Το… βλέμμα στραμμένο στην ενιαία ενίσχυση έχουν 9.000 περίπου Καρδιτσιώτες αγρότες. Ενα μεγάλο ποσοστό αγροτών δεν θα μπορέσει να συγκομίσει βαμβάκι, λόγω των πλημμυρών, ενώ επίσης όσοι καταφέρουν να μπουν στα χωράφια, δεν αναμένουν ικανοποιητικές παραγωγές. Γίνεται αντιληπτό πως η ενιαία ενίσχυση θα αποτελέσει σημαντική «ανάσα» σε μια δύσκολη χρονικά συγκυρία για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προγραμματισμός δείχνει ως πρώτο στόχο η δισκέτα να σταλεί στην Τράπεζα Πειραιώς ακόμα και την ερχόμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα