Δεδομένου ότι η υποβολή φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 28 Αυγούστου και μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί κάποια προδιάθεση για νέα παράταση, καθώς υπερβαίνουν το 75% οι υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις, συνιστάται από τους φοροτεχνικούς η άμεση υποβολή φορολογικών δηλώσεων καθώς κάθε καθυστέρηση επιβαρύνεται με σχετικά πρόστιμα.

Όσον αφορά την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, για τους δικαιούχους του συγκεκριμένου μέτρου αγρότες, καθώς δεν έχει τεθεί σε λειτουργία η αυτόματη εφαρμογή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αυτή η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί στην συνέχεια με κατάθεση τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι και για την διόρθωση της προκαταβολής φόρου, υποβάλλεται τροποιητική φορολογική δήλωση έως το τέλος του έτους από τον ενδιαφερόμενο και είναι αυτονόητο είναι ότι θα φανεί μεγάλη μείωση στην έκδοση του νέου εκκαθαριστικού, αφού θα υπάρχουν αγρότες με διαγραφή του τέλους, αλλά και με διαγραφή ή μείωση της προκαταβολής του φόρου (στη περίπτωση που βεβαιώθηκε).

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»