Σε κανονικούς ρυθμούς επανέρχεται από αύριο η εβδομαδιαία λαϊκή αγορά της Καρδίτσας καθώς έχει παύσει να ισχύει ο περιορισμός του 50% που είχε εφαρμοστεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα λόγω της πανδημίας και κατόπιν υποδείξεων των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών οι δήμοι είχαν αναγκαστεί να περιορίσουν τον αριθμό των πωλητών που συμμετείχαν στη λαϊκή αγορά κατά 50% και να εφαρμόσουν την εκ περιτροπής εργασία τους.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα