Σημαντική διάκριση για την Γραμματία Γκερμπεσιώτη

Σημαντική διάκριση για τη Γραμματία Γκερμπεσιώτη, εκπαιδευτικό του 5ου Δημοτικού Σχολείου που επιλέχτηκε από το CERN, το μεγαλύτερο παγκόσμιο ερευνητικό κέντρο στοιχειωδών σωματιδίων, για να επιμορφωθεί στη Φυσική Σωματιδίων. Το CERN ερευνά τα συστατικά της ύλης και  το είδος των δυνάμεων που την κρατούν ενωμένη. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν επιταχυντές που επιταχύνουν τα μικροσκοπικά σωματίδια σε ταχύτητες λίγο μικρότερες από την ταχύτητα του φωτός και ανιχνευτές που κάνουν τα σωματίδια αυτά “ορατά”. Περίπου 6500 επιστήμονες, σχεδόν οι μισοί φυσικοί σωματιδίων του κόσμου, έρχονται στο CERN για τις έρευνές τους.

Η Γραμματία Γκερμπεσιώτη, η οποία είχε ασχοληθεί με τη σωματιδιακή δομή της ύλης στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού της, εκπροσώπησε τη Θεσσαλία και μαζί με άλλους 9 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιλέχτηκαν απευθείας από το CERN παρακολούθησαν το 4o θερινό σχολείο με θέμα “playing with protons”. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης διήρκησε 5 ημέρες, από 26 έως και 30 Αυγούστου 2019 και διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις του CERN που βρίσκεται έξω από τη Γενεύη, στα σύνορα Γαλλίας και Ελβετίας.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος ήταν η συνεργασία Ελλήνων Δασκάλων, Εκπαιδευτών που ειδικεύονται στη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών και Ερευνητών, έτσι ώστε να εισάγουν τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου στη Φυσική, την ανακάλυψη και την καινοτομία μέσα από μια διαφορετική, δημιουργική προσέγγιση.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν διαλέξεις από κορυφαίους θεωρητικούς και πειραματικούς φυσικούς, όπως ο John Ellis. Επίσης, συμμετείχαν σε workshops και ξεναγήθηκαν στους χώρους των μεγάλων πειραμάτων ATLAS και CMS. Ειδικότερα στο πείραμα CMS οι εκπαιδευτικοί κατέβηκαν 100 μέτρα κάτω από τη γη για να δουν τον ανιχνευτή. Τέλος, ξεναγήθηκαν στους χώρους που παράγουν αντιύλη και στο γραφείο του Tim Berners-Lee, ο οποίος το 1989 προχώρησε στη μεγαλύτερη εφεύρεση της εποχής μας, το WEB (www.).

Το 4ο θερινό σχολείο «playing with protons» έδωσε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να εξοικειωθούν με τη Σωματιδιακή Φυσική και να κατανοήσουν την αποστολή του CERN, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να εμπνεύσουν τους μαθητές, τους άλλους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία.