Μιλώντας για τις ανεμογεννήτριες...

Σε ερώτηση αν θα επηρεάσει η εγκατάσταση ανεμογεννητριών τον ορεινό όγκο του Νομού Καρδίτσας, αρκετοί κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για ένα αμφιλεγόμενο θέμα.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στο ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, το οποίο έχει επηρεάσει το εισόδημα κάθε πολίτη. Μερικοί στην ιδέα και μόνο εύρεσης εναλλακτικής ενέργειας, δεν λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους για το τοπίο και το περιβάλλον.

Επιπλέον, όπως σημειώνουν διάφοροι Καρδιτσιώτες, από τη στιγμή που εταιρείες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για την δημιουργία αιολικών πάρκων – συνήθεια πλέον στην Ευρώπη, πολύ δύσκολα θα αποτραπεί στα μέρη μας. Βέβαια, το τοπίο του Νομού μας έχει πληγεί σε σημαντικό βαθμό έπειτα από τον «Ιανό». Οπότε δεν έχουμε πλήρη γνώση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από πιθανές νέες ανεμογεννήτριες.
Δ.Γ.