ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝ-ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τελευταίες Ειδήσεις Σήμερα

Ο ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ στο Google News
Ακολούθησε την εφημερίδα ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ στο Google News!
Όλες οι εξελίξεις στην περιοχή της Καρδίτσας και ευρύτερα της Θεσσαλίας