Αιτήσεις για τις έξι από τις συνολικά 10 θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Καρδίτσας φαίνεται πως κατέθεσαν τελικά οι ενδιαφερόμενοι γιατροί.

Παράλληλα χθες έγινε η εγκατάσταση του εργαστηριακού εξοπλισμού μοριακής ανίχνευσης κοροωνοϊού (PCR). Το μηχάνημα το τοποθετήθηκε στην αίθουσα της αιματολογικής και θα χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του κορωνοϊού σε επείγοντα περιστατικά, καθώς έως τώρα τα δείγματα στέλνονταν σε άλλα Νοσοκομεία της Θεσσαλίας.
Οι θέσεις

Το υπουργείο Υγείας είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα στην έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη 920 ειδικευμένων ιατρών στα Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας της χώρας.
Μεταξύ των 920 θέσεων περιλαμβάνονταν 113 θέσεις για την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, εκ των οποίων οι 60 για τα Νοσοκομεία της Θεσσαλίας. Μάλιστα για το Νοσοκομείο της Καρδίτσας προβλέπονταν 10 θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού σε ειδικότητες «πρώτης γραμμής».

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του «Νέου Αγώνα», κατατέθηκαν αιτήσεις για τις έξι από τις συνολικά 10 προκηρυχθείσες θέσεις, ενώ για τις υπόλοιπες τέσσερις η προκηρύξεις απέβησαν άγονες. Αναλυτικά, οι θέσεις για τις οποίες εκδηλώθηκε ενδιαφέρον είναι οι εξής:
– Δύο εσωτερικής παθολογίας
– Μία Νεφρολογίας
– Μία Χειρουργικής
– Μία Οφθαλμολογίας
– Μία Αναισθησιολογίας ή εσωτερικής παθολογίας ή καρδιολογίας ή πνευμονολογίας- φυματολογίας ή χειρουργικής ή νεφρολογίας για τη ΜΕΘ
Οι τέσσερις άγονες είναι οι εξής:
-Πνευμονολογίας – Φυματολογίας
– Αναισθησιολογίας
– Καρδιολογίας ή γενικής χειρουργικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ (για το ΤΕΠ)
– Πνευμονολογίας- Φυματολογίας ή Καρδιολογίας ή αναισθησιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή γενικής/ οικογενειακής ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση- διοίκηση- συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το ΤΕΠ)
Για τις συγκεκριμένες θέσεις πιθανώς να γίνει επαναπροκήρυξη των θέσεων.
Το brain drain κοστίζει…
Η απουσία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκεκριμένες ειδικότητες, αποτελεί ένα ακόμη αποτέλεσμα της μαζικής φυγής εξειδικευμένου και επιστημονικά καταρτισμένου εργατικού προσωπικού προς το εξωτερικό τη δεκαετία των μνημονίων. Μεταξύ αυτών, χιλιάδες γιατροί και νοσηλευτές έφυγαν από την Ελλάδα αναζητώντας καλύτερη τύχη σε άλλες χώρες ανά την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.
Η μαζική «διαρροή εγκεφάλων» εκτός από τις επιπτώσεις στον κάθε εργασιακό κλάδο, επιφέρει μακροχρόνια και απώλεια πολλών δις ευρώ τα οποία επένδυσε η χώρα στην εκπαίδευση των επιστημόνων της. Είναι μείωση της μελλοντικής της παραγωγικής δυνατότητας, των φόρων και εισφορών που χρηματοδοτούν τις μελλοντικές δαπάνες.