Μόλις 245 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στο Νομό Καρδίτσας, το οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος της «Εργάνης».

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο οκτάμηνο του έτους, έγιναν 7.791 προσλήψεις
έναντι 7.546 αποχωρήσεων.

Για τον μήνα Αύγουστο, στο Ν. Καρδίτσας, έγιναν 1.177 προσλήψεις έναντι
941 απολύσεων, με το ισοζύγιο να είναι θετικό κατά 236 θέσεις εργασίας.
Σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, τον Αύγουστο έγιναν 11.751 προσλήψεις
και 10.771 αποχωρήσεις (+980 θέσεις εργασίας).