Με μια φωτογραφία που φέρει τον τίτλο “Γεωργία στη θεσσαλική Πεδιάδα” και αποτυπώνει με υπέροχο τρόπο τα χρώματα της θεσσαλικής γης την άνοιξη όταν βρίσκονται στην αιχμή τους οι αγροτικές εργασίες, ο βραβευμένος φωτογράφος Αλέξης Αλεξανδρής πέτυχε μια νέα σημαντική διάκριση.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα