Κατόπιν αποφάσεων του Υ.Υ. ανακοινώνονται τα παρακάτω:

α) Αναστέλλονται όλα τα προγραμματισμένα χειρουργεία.

β) Αναβάλλεται η λειτουργία των απογευματινών Εξωτερικών Ιατρείων.

γ) Ακυρώνονται τα τακτικά ραντεβού για οδοντιατρική περίθαλψη.

δ) Αναστέλλεται το επισκεπτήριο και όπου κρίνεται απαραίτητο, να υπάρχει ένας συνοδός στον οποίο θα δίδεται ειδική άδεια.

ε)Δεν επιτρέπεται η παραμονή στο Νοσοκομείο συνοδών που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα ενδεικτικό λοίμωξης ανώτερου αναπνευστικού (πυρετός, δεκατική πυρετική κίνηση, βήχα,φαρυγγαλγία, ρινική καταρροή).

στ) Ο συνοδός πρέπει να είναι ενήμερος για την εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής και την απολύμανση χεριών.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία  στις υποδείξεις του προσωπικού του Νοσοκομείου.