Μια ακόμη δημοτική έκταση αξιοποιεί η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας. Πρόκειται για
την έκταση που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Παλαιολόγου και Δ. Εμμανουήλ, έκτασης περίπου δύο στρεμμάτων, η οποία σε ένα τμήμα της είναι δεντροφυτεμένη.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα