Νέο έργο αποκατάστασης

Νέο έργο αποκατάστασης υποδομών από τις ζημιές που προκάλεσε ο «Ιανός» προωθεί ο Δήμος Μουζακίου. Πρόκειται για έργο ύψους 239.203 ευρώ, ενώ για την επιλογή του αναδόχου, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος θα προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Στο σκεπτικό της απόφασης, μεταξύ άλλων τονίζεται η ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι ζημιές στις οδικές υποδομές του οικ. Γ. Καραϊσκάκη που προκάλεσε η θεομηνία του Σεπτεμβρίου.
Κ.Π.