Ωραία η πρωτοβουλία να επιδοτηθούν με 3.000 ευρώ ανά μήνα, 500 Έλληνες επιστήμονες, με στόχο τον επαναπατρισμό τους. Δεν αντιλέγει κανείς σε αυτό.

Για τους εγχώριους επιστήμονες που δουλεύουν με 500 ευρώ το μήνα θα υπάρξει καμία πρωτοβουλία ή θα πρέπει να μεταναστεύουν κι αυτοί ώστε να έχουν πιθανότητες να βρουν δουλειά, ανάλογη των προσόντων τους;

Κ.Φ.