Να γίνει άμεσα πράξη

Δεν πρόκειται για αντιπλημμυρικό έργο, ξεκαθαρίζουν οι έμπειροι Θεσσαλοί – εκπρόσωποι της Επιτροπής Διεκδίκησης επίλυσης Υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας για την εργολαβία ύψους 1,8 εκ ευρώ που αφορά τα ημιτελή έργα του Αχελώου.

Πρόκειται ουσιαστικά για εργολαβία αναλαμβάνει τη φύλαξη και καθαρισμό από φερτά υλικά ώστε να μην προκληθούν πλημμύρες εξαιτίας τους. Μιλάμε για 1,8 εκ ευρώ, περισσότερα δίνονται για έργα στο οδικό και ποτάμιο δίκτυο της Π.Ε Καρδίτσας.

Η εγκατάλειψη επί δώδεκα χρόνια των έργων αποτελεί πολιτική πράξη από τις κυβερνήσεις και όχι αδιαφορία ή ανεπάρκεια. Η σημερινή κυβέρνηση έχει εκφράσει μεν τη βούληση για τη συνέχιση των έργων του Άνω Αχελώου, αλλά έχει περιοριστεί σε αυτό. Η βούληση πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη το συντομότερο.

Δεν είναι μόνο τα τεράστια ποσά που έχουν δαπανηθεί για το ανεκπλήρωτο έργο, ούτε η απώλεια πολύτιμων υδάτινων πόρων και η δυνατότητα παραγωγής καθαρής πράσινης ενέργειας από τα υδροηλεκτρικά. Τόσα χρόνια οι περιοχές στο Μουζάκι και την Αργιθέα ζουν με το φόβο των πλημμυρών εξαιτίας των παρατημένων έργων, μαζί με τη σήραγγα εκτροπής, αν εκδηλωθεί κάποιο καιρικό φαινόμενο τύπου «Ιανός» στην περιοχή…

Κ.Π.