Κάνοντας πράξη τη βούληση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΛΛΑΤΟΥ 

Στην Καρδίτσα λειτουργούν δύο μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα οι Υ/ΗΣ Πλαστήρα και Σμοκόβου.

Το πρώτο είναι έργο της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή και το δεύτερο έργο της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.  Ευελπιστούμε έργο της κυβέρνησης Κυριάκου

Μητσοτάκη να είναι και η ολοκλήρωση του φράγματος Συκιάς και των ταμιευτήρων Μουζακίου και Μαυρομματίου, ώστε η χώρα να καταστεί ενεργειακά αυτάρκης, ο θεσσαλικός κάμπος να αρδεύεται επαρκώς ώστε να μην ερημοποιηθεί και η Καρδίτσα σε συνδυασμό με το εργοστάσιο βιομάζας της «Ενεργειακής Καρδίτσας» (τα φωτοβολταϊκά και μικρά αιολικά πάρκα) να καταστεί ενεργειακό πάρκο της χώρας, αλλά και ερευνητικό για τις ΑΠΕ μέσω των ακαδημαϊκών της τμημάτων..

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο φράγμα της Μεσοχώρας σηματοδοτεί την αλλαγή στάσης στο πολύπαθο και στοιχειωμένο έργο του Αχελώου, μεν, αλλά δεν απαντά δε στο πάνδημο αίτημα όλων των Θεσσαλών, να ξεπεραστούν ιδεολογικές αγκυλώσεις του παρελθόντος και να προχωρήσει και η μερική εκτροπή νερών του άνω ρου του Αχελώου προς τη θεσσαλική πεδιάδα που ερημοποιείται, μέσω της ολοκλήρωσης του φράγμα-

τος της Συκιάς, που θα γεμίσει από τα νερά του θεσσαλικού παραπόταμου του Αχελώου τον Κουμπουριανίτη. Θυμίζουμε ότι η πρώτη εκτροπή νερών παραποτάμου του Αχελώου

προς τη θεσσαλική πεδιάδα, έγινε μέσω του φράγματος Πλαστήρα, που συγκέντρωσε τα νερά του Μέγδοβα και το αποτέλεσμα σήμερα είναι εντυπωσιακό με την τουριστική ανάπτυξη που που γνωρίζει η περιοχή.

Είναι γνωστό πλέον στους Θεσσαλούς, ότι Μεσοχώρα σημαίνει υδροηλεκτρική «πράσινη» ενέργεια, αλλά όχι Αχελώος. Για τη διάσωση της πιο γόνιμης πεδιάδας της χώρας ο Αχε- λώος είναι πλέον η σωτήρια λύση και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με το φράγμα της Συκιάς, αφού τα νερά από το φράγμα της Μεσοχώρας θα επιστρέφουν στην κοίτη του Αχελώου.

Τη σημαντική αυτή διαφορά, αλλά και τη σημασία του φράγματος της Συκιάς για την εθνική οικονομία, τη γνώριζε αρκετά καλά ο αείμνηστος πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με κάθε λεπτομέρεια, τόσο ως υπουργός Συντονισμού της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή, όσο και ως πρωθυπουργός, αλλά στη συνέχεια ακόμη και ως απλός βουλευτής, όταν το 2002 αγόρευσε στη Βουλή για το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας και τον κίνδυνο ερημοποίησής της…

Ήρθε η ώρα ο πρωθυπουργός της χώρας να αποκαταστήσει την αδικία εις βάρος της Θεσσαλίας με τον Αχελώο και εις βάρος της Καρδίτσας με τα πανεπιστημιακά τμήματα, η οποία μέχρι σήμερα με το μόχθο των παραγωγικών της δυνάμεων προσφέρει μόνο στον εθνικό πλούτο της χώρας, χωρίς η πολιτεία να της ανταποδίδει αυτά που δικαιούται σε ότι αφορά την ακαδημαϊκή της αυτοτέλεια…