Νέο τοπίο διαμορφώνεται στην παροχή κρατικής αρωγής για τις καταστροφές των αγροτών λόγω θεομηνιών.


Με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες καταστροφές σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μπορεί να παρέχεται επιχορήγηση σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις.


Η αποζημίωση των συγκεκριμένων θα είναι στο 50% του ποσού που δικαιούνται οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Για να μπορούν να αποζημιωθούν οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση ΟΣΔΕ και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ.


Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη τροπολογία θα συμπεριλάβει και τους περίπου 120 κατοχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων στο Νομό που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και επλήγησαν από τον «Ιανό».


Να σημειώσουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας με τις αρμόδιες επιτροπές, είχε μεριμνήσει για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και έχει συγκεντρωμένους τους φακέλους αυτών των περιπτώσεων. Περιμένει σχετική απόφαση και την εγκύκλιο με τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες.


Από εκεί και μετά, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και οι επιχειερήσεις που επλήγησαν από τον «Ιανό» περιμένουν να ξεμπλοκάρει η καταβολή των αποζημιώσεων στο 55% της εκτιμηθείσας ζημιάς και να πιστωθούν επιτέλους τα ποσά, πριν την αλλαγή του χρόνου…