ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ : Ανδρέας Λοβέρδος στην Καρδίτσα 23/11/2021