ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ