Στο 5% με 10% των χωραφιών με βαμβάκια έχει προχωρήσει η συγκομιδή κι αυτό στις πιο νότιες ζώνες καλλιέργειας της χώρας. Στην Καρδίτσα όπως ανέφερε ο Πρόεδρος τουΤΟΕΒ Τιτανίου κ. Βασίλης Γιαννάκος, η συγκομιδή ξεκίνησε από τα βαμβακοχώραφα που είναι ελλιπώς ποτισμένα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα