Ξεκίνησε σε διάφορες περιοχές του Θεσσαλικού κάμπου ο αλωνισμός στα κριθάρια, γεγονός που σηματοδοτεί ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τα αλώνια στα σιτάρια.
Οι τιμές που ακούγονται για τα κριθάρια είναι στα 19 με 20 λεπτά, για τα δε σιτάρια στα 23 με 25 κρίνονται ικανοποιητικές, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τη σοδειά, που δείχνει να είναι φέτος προβληματική στο θεσσαλικό κάμπο. Οι ανοιξιάτικοι παγετοί, ο μύκητας και στη συνέχεια οι λίβες του Μάη και οι νοτιάδες, φαίνεται να έχουν ασπρίσει τα σιτηρά που εκτός από το χρώμα τους δείχνουν να έχουν χάσει και βάρος.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα