Αφού πέρασε από… χίλια κύματα, ξεκινάει σήμερα το πρωί (11:00), η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις (513 στο Νομό Καρδίτσας) πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «προώθηση της απασχόλησης, μέσω προ- γραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».