Το Επιμελητήριο Καρδίτσας, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του και σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Χρήστο Τριαντόπουλο ,έφερε εις πέρας ένα πάγιο αίτημα του, με μοναδικό στόχο την διευκόλυνση του επιχειρηματικού κόσμου του Νομού μας . Το Υπουργείο Οικονομικών στα πλαίσια των μέτρων διευκόλυνσης φυσικών και νομικών προσώπων, στις περιοχές που επλήγησαν από τον Ιανό και συγκεκριμένα στο άρθρο 38 του Ν.4797(ΦΕΚ 66/Α΄/23.04.2021) δίνει παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών υπό όρους για τις πρόσφατες περιπτώσεις θεομηνιών.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα