Οι δικηγόροι προχωρούν σε ομαδικές αγωγές κατά του Δημοσίου