Οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής…

Η ανακοίνωση των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής (ΕΒΕ) των τμημάτων επιβεβαίωσε τις δραματικές εκτιμήσεις για τον «εκτοπισμό» χιλιάδων μαθητών από τα δημόσια πανεπιστήμια και κατ΄ επέκταση τις χιλιάδες κενές θέσεις στα ΑΕΙ. Τα περιφερειακά πανεπιστήμια θα υποστούν πλήγμα και πιθανόν να υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, ορισμένες σχολές και με ιστορική αξία θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε ανασχηματισμούς λόγω της έλλειψης εισακτέων. Όσον αφορά τις ελάχιστες βάσεις των σχολών που βρίσκονται στην Καρδίτσα, διαμορφώνονται ως εξής:

Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας 9,69
Δασολογίας επιστημών ξύλου και σχεδιασμού 8,27
Επιστήμης τροφίμων και διατροφής……………. 9,58
Κτηνιατρική………………………………………………14,54
Κ.Φ.