Κανονικά προχωρούν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι προετοιμασίες του Οργανισμού Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) για την πληρωμή της πρώτης δόσης ενιαίας ενίσχυσης 2021 σε περίπου 9.000 δικαιούχους στο Ν. Καρδίτσας και χιλιάδες ακόμη σε όλη τη χώρα.

Οι εξελίξεις με τον διαγωνισμό για το ΟΣΔΕ και την ακύρωσή του, δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την πληρωμή των επιδοτήσεων, που τόσο ανάγκη έχουν αυτή την περίοδο, οι συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, μιας και αφορούν τις πληρωμές επόμενων ετών.

Υπενθυμίζεται ότι και για φέτος ισχύει η δυνατότητα καταβολής αυξημένης προκαταβολής ενιαίας έως 70% (από 50% που ίσχυε) και 85% (από 75%) των πληρωμών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις αρχές Αυγούστου.

Οι πληρωμές της προκαταβολής ενιαίας 2021 μπορεί να γίνουν μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τους αρμόδιους οργανισμούς πληρωμών κοινοτικών ενισχύσεων των κρατώνμελών της ΕΕ, από τις 16 Οκτωβρίου 2021, στο πλαίσιο της στήριξης της ΕΕ στις χώρες για τον covid.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»