Οι επιτάφιοι της Καρδίτσας, των Σοφάδων, του Παλαμά, του Μουζακίου και κοινοτήτων του Νομού

Κορυφώθηκε χθες το θείο Δράμα, με την τελετή αποκαθήλωσης του Τιμίου Σώματος.
Από το πρωί στολίσθηκαν τα κουβούκλια των Ιερών Επιταφίων, σε πολλούς Ναούς συμβολικά και φέτος εξαιτίας της πανδημίας, με την φροντίδα των Ιερέων και των προϊσταμένων.