«Σύμμαχο» τον καιρό θέλουν τις επόμενες ημέρες οι αγρότες στον κάμπο της Καρδίτσας, οι οποίοι έσπειραν το προηγούμενο διάστημα και προσμένουν σε ικανοποιητική ποσότητα βροχής.

Τη συμβολή του καιρού αναμένει όμως και η διοίκηση του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, καθώς μια ικανοποιητική βροχόπτωση θα μετατοπίσει πιο πίσω χρονικά την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, δίνοντάς της το περιθώριο να ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις προσωρινής αποκατάστασης στο αρδευτικό δίκτυο.

Μιλώντας στο «Νέο Αγώνα» ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού κ. Αθανάσιος Μαρκινός, ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι σκυροδετήσεις στην κεντρική αρδευτική διώρυγα, όπου καταγράφονταν και οι μεγαλύτερες ζημιές. Παράλληλα τις προσεχείς ημέρες θα διενεργηθεί επανέλεγχος της κατάστασης για τον εντοπισμό πιθανών μικροζημιών, προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα