Το μήνυμα ότι «η κυνηγετική οικογένεια προστατεύει τη Φύση, διατηρώντας καθαρό το περιβάλλον» στέλνει ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καρδίτσας, που συνεχίζει με επιτυχία το πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης κενών φυσιγγίων.
Σε μία λιτή, αλλά ουσιαστικής σημασίας εκδήλωση, το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας επιβράβευσε και χορήγησε δωροεπιταγές στους κυνηγούς μέλη του που συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης κενών φυσιγγίων περιόδου 2017 – 2018.

Aναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα