Τα μέλη των έξι νέων Δημοτικών Συμβουλίων του Νομού Καρδίτσας, τους εκπροσώπους στις τοπικές- δημοτικές κοινότητες και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας θα κληθούν να επιλέξουν σήμερα οι πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Τα πράγματα είναι απλά στις περιφερειακές εκλογές, όπου ο πολίτης θα ψηφίσει υποψηφίους μόνο από την περιφερειακή του ενότητα. Οι ψηφοφόροι στο Νομό Καρδίτσας, στον συνδυασμό που θα επιλέξουν για την Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορούν να βάλουν έως τρεις σταυρούς. Σε ότι αφορά τους Δήμους, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη καθώς αλλιώς ψηφίζει εκείνος που ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα στην Καρδίτσα, αλλιώς στον Παλαμά, τους Σοφάδες κλπ.

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τί ισχύει ανά Δήμο και πόσους σταυρούς μπορούν να βάλουν οι εκλογές υπέρ των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που επιθυμούν.

ΔΗΜΟΙ

Δήμος Καρδίτσας

Όσοι ψηφίζουν στη Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας, έχουν δικαίωμα να βάλουν έως τρεις σταυρούς για την εκλογική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας στην οποία και ανήκουν.

Παράλληλα έχουν δικαίωμα να βάλουν έναν επιπλέον σταυρό προτίμησης σε κάποιον από τους υποψήφιους των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Καρδίτσας, δηλαδή των Δημοτικών Ενοτήτων Κάμπου, Καλλιφωνίου, Ιτάμου και Μητρόπολης.

Στον αντίποδα, όσοι ψηφίζουν στις Δημοτικές Ενότητες Ιτάμου, Καλλιφωνίου, Κάμπου και Μητρόπολης, μπορούν να βάλουν έναν σταυρό στη Δημοτική Ενότητα- εκλογική περιφέρεια που ανήκουν, ενώ έχουν δικαίωμα να βάλουν έναν επιπλέον σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο άλλης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου. Για παράδειγμα ο ψηφοφόρος στην Δ.Ε Ιτάμου μπορεί να ψηφίσει έναν υποψήφιο για την περιοχή του Ιτάμου και έχει τη δυνατότητα να βάλει έναν ακόμη σταυρό σε υποψήφιο από τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες ( Καρδίτσας, Καλλιφωνίου, Κάμπου και Μητρόπολης).

Δήμος Σοφάδων

Όσοι ψηφίζουν στις Δημοτικές Ενότητες Άρνης, Σοφάδων και Ταμασίου, μπορούν να βάλουν έως τρεις σταυρούς στη Δημοτική Ενότητα που ανήκουν, ενώ έχουν δικαίωμα να βάλουν έναν επιπλέον σταυρό προτίμησης σε κάποιον υποψήφιο από τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. Παραδείγματος χάρην, ο ψηφοφόρος στην Δ.Ε Άρνης μπορεί να ψηφίσει έως τρεις υποψήφιους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια και έχει τη δυνατότητα να βάλει έναν ακόμη σταυρό σε υποψήφιο από τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες ( Σοφάδων, Ταμασίου, Ρεντίνης, Μενελαϊδας).

Από την άλλη, στις Δημοτικές Ενότητες Ρεντίνας και Μενελαϊδας, οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έως ένα σταυρό στη Δημοτική Ενότητα που ψηφίζουν, ενώ έχουν δικαίωμα να βάλουν έναν επιπλέον σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο άλλης Δημοτικής Ενότητας. Για παράδειγμα ο ψηφοφόρος στην Δ.Ε Ρεντίνας μπορεί να ψηφίσει έναν υποψήφιο και έχει τη δυνατότητα να βάλει έναν ακόμη σταυρό σε υποψήφιο από τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες ( Μενελαϊδας, Άρνης, Σοφάδων και Ταμασίου).

Δήμος Αργιθέας

Στις Δημοτικές Ενότητες Ανατολικής Αργιθέας, Αργιθέας και Αχελώου, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να βάλουν έως τρεις σταυρούς στην δημοτική ενότητα που ανήκουν, ενώ έχουν δικαίωμα να βάλουν έναν επιπλέον σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο από τις υπόλοιπες δύο δημοτικές ενότητες του Δήμου.

Δήμος Λ. Πλαστήρα

Όπως συμβαίνει στο Δήμο Αργιθέας, ομοίως και στο Δήμο Λ. Πλαστήρα. Στις Δημοτικές Ενότητες Νεβρόπολης και Πλαστήρα οι ψηφοφόροι έχουν τη δυνατότητα να βάλουν έως τρεις σταυρούς στη δημοτική ενότητα που ανήκουν, ενώ έχουν δικαίωμα να βάλουν έναν επιπλέον σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο της άλλης Δημοτικής Ενότητας.

Δήμος Μουζακίου

Ομοίως και στο Δήμο Μουζακίου. Στις Δημοτικές Ενότητες Ιθώμης, Μουζακίου και Παμίσου, οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έως τρεις σταυρούς στη Δημοτική Ενότητα που ανήκουν, ενώ έχουν δικαίωμα να βάλουν έναν επιπλέον σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο άλλης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου.

Δήμος Παλαμά

Ο τρόπος δεν αλλάζει και στο Δήμο Παλαμά. Στις Δημοτικές Ενότητες Παλαμά, Σελλάνων και Φύλλου, οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έως τρεις σταυρούς στη Δημοτική Ενότητα που ανήκουν, ενώ έχουν δικαίωμα να βάλουν έναν επιπλέον σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο άλλης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Εκλογή προέδρου συμβουλίου

κοινότητας άνω των 300 κατοίκων

Σε περίπτωση που συνδυασμός έλαβε το 50%+1 ψήφο, ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλός του αναδεικνύεται πρόεδρος της κοινότητας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο πρόεδρος εκλέγεται έμμεσα, από το ίδιο το συμβούλιο κοινότητας, με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των 2 πρώτων σε σταυρούς συμβούλων, από τους 2 πρώτους σε ποσοστό συνδυασμούς.

Εκλογή προέδρου κοινότητας

κάτω των 300 κατοίκων

Από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, πρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς.

Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ο εκλογέας μπορεί να θέσει έως 2 σταυρούς προτίμησης.

Για την εκλογή προέδρων κοινότητας έως 300 κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ 1 υποψηφίου.

Αναλυτικά ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης που μπορεί να μπει σε κάθε τοπική κοινότητα του Νομού έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Δημοτική Ενότητα Αν. Αργιθέας

-Κοινότητα Βλασίου: 1

-Κοινότητα Δροσάτου: 1

-Κοινότητα Κουμπουριανών: 1

-Κοινότητα Λεοντίτου: 1

-Κοινότητα Πετρίλου: 2

-Κοινότητα Πετροχωρίου: 1

-Κοινότητα Στεφανιάδος: 1

-Κοινότητα Φουντωτού: 1

Δημοτική Ενότητα Αργιθεάς

-Κοινότητα Ανθηρού: 2

-Κοινότητα Αργιθέας: 1

-Κοινότητα Ελληνικών: 1

-Κοινότητα Θερινού: 1

-Κοινότητα Καλής Κώμης: 1

-Κοινότητα Καρυάς: 1

-Κοινότητα Μεσοβουνίου: 1

-Κοινότητα Πετρωτού: 1

Δημοτική Ενότητα Αχελώου

-Κοινότητα Αργυρίου: 1

-Κοινότητα Βραγκιανών: 2

-Κοινότητα Καταφυλλίου: 1

-Κοινότητα Μαράθου: 1

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δημοτική Ενότητα Ιτάμου

-Κοινότητα Αμαράντου: 1

-Κοινότητα Αμπελικού: 2

-Κοινότητα Καλλιθήρου: 2

-Κοινότητα Καροπλεσίου: 1

-Κοινότητα Καστανέας: 1

-Κοινότητα Καταφυγίου: 1

-Κοινότητα Νεράιδας: 1

-Κοινότητα Ραχούλας: 1

Δημοτική Ενότητα Καλλιφωνίου

-Κοινότητα Απιδέας: 2

-Κοινότητα Δαφνοσπηλιάς: 1

-Κοινότητα Ζαϊμίου: 2

-Κοινότητα Καλλιφωνίου: 2

-Κοινότητα Μολόχας: 1

-Κοινότητα Παλιουρίου: 2

Δημοτική Ενότητα Κάμπου

-Κοινότητα Αγίου Θεοδώρου: 2

-Κοινότητα Μακρυχωρίου: 2

-Κοινότητα Μελίσσης : 1

-Κοινότητα Μυρίνης: 2

-Κοινότητα Προδρόμου: 2

-Κοινότητα Πτελοπούλας: 1

-Κοινότητα Σταυρού: 2

Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας

-Κοινότητα Καρδίτσης : 2

-Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας: 2

-Κοινότητα Αγιοπηγής: 2

-Κοινότητα Αρτεσιανού: 2

-Κοινότητα Παλαιοκκλησίου: 2

-Κοινότητα Ρούσσου: 2

Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης

-Κοινότητα Αγίου Γεωργίου: 2

-Κοινότητα Γεωργικού: 2

-Κοινότητα Κρύας Βρύσης: 2

-Κοινότητα Μητρόπολης: 2

-Κοινότητα Ξινονερίου: 2

-Κοινότητα Πορτίτσης: 1

-Κοινότητα Φράγκου: 2

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Δημοτική Ενότητα Νεβρόπολης

Αγράφων

-Κοινότητα Καρβασαρά: 1

-Κοινότητα Καρίτσης Δολόπων: 1

-Κοινότητα Κρυονερίου: 2

-Κοινότητα Μπελοκομίτης: 1

-Κοινότητα Νεοχωρίου: 2

-Κοινότητα Πεζούλας: 2

-Κοινότητα Φυλακτής: 2

Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα

-Κοινότητα Κερασέας: 2

-Κοινότητα Λαμπερού: 2

-Κοινότητα Μεσενικόλα: 2

-Κοινότητα Μορφοβουνίου: 2

-Κοινότητα Μοσχάτου: 2

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δημοτική Ενότητα Ιθώμης

-Κοινότητα Αγίου Ακακίου: 1

-Κοινότητα Ελληνοπύργου: 1

-Κοινότητα Καναλίων: 2

-Κοινότητα Καππά: 1

-Κοινότητα Λοξάδας: 1

-Κοινότητα Πύργου Ιθώμης: 1

-Κοινότητα Φαναρίου: 2

-Κοινότητα Χάρματος: 1

Δημοτική Ενότητα Μουζακίου

-Κοινότητα Μαυρομματίου: 2

-Κοινότητα Μουζακίου: 2

-Κοινότητα Αμυγδαλής: 1

-Κοινότητα Ανθοχωρίου: 1

-Κοινότητα Βατσουνιάς: 2

-Κοινότητα Γελάνθης: 2

-Κοινότητα Δρακότρυπας: 2

-Κοινότητα Ελληνοκάστρου: 1

-Κοινότητα Κρυοπηγής: 1

-Κοινότητα Λαζαρίνας: 2

-Κοινότητα Μαγουλίτσης: 2

-Κοινότητα Οξυάς: 2

-Κοινότητα Πευκοφύτου: 1

-Κοινότητα Πορτής: 1

Δημοτική Ενότητα Παμίσου

-Κοινότητα Αγναντερού: 2

-Κοινότητα Κρανέας: 2

-Κοινότητα Μαγούλας: 2

-Κοινότητα Παλαιοχωρίου: 2

-Κοινότητα Ριζοβουνίου: 2

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δημοτική Ενότητα Παλαμά

-Κοινότητα Παλαμά: 2

-Κοινότητα Αγίου Δημητρίου: 1

-Κοινότητα Βλοχού: 2

-Κοινότητα Γοργοβιτών: 2

-Κοινότητα Καλυβακίων: 1

-Κοινότητα Κοσκινά: 2

-Κοινότητα Μάρκου: 2

-Κοινότητα Μεταμορφώσεως: 2

Δημοτική Ενότητα Σελλάνων

-Κοινότητα Αγίας Τριάδος: 2

-Κοινότητα Καλογριανών: 2

-Κοινότητα Μαραθέας: 2

-Κοινότητα Πεδινού: 2

-Κοινότητα Προαστίου: 2

Δημοτική Ενότητα Φύλλου

-Κοινότητα Αστρίτσης: 1

-Κοινότητα Ιτέας: 2

-Κοινότητα Λεύκης: 1

-Κοινότητα Ορφανών: 2

-Κοινότητα Πετρίνου: 2

-Κοινότητα Συκεών: 1

-Κοινότητα Φύλλου: 2

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Δημοτική Ενότητα Άρνης

-Κοινότητα Ερμητσίου: 1

-Κοινότητα Κυψέλης: 2

-Κοινότητα Ματαράγκας: 2

-Κοινότητα Πύργου Κιερίου: 2

Δημοτική Ενότητα Μενελαΐδας

-Κοινότητα Αηδονοχωρίου: 1

-Κοινότητα Βαθυλάκκου: 1

-Κοινότητα Θραψιμίου: 1

-Κοινότητα Κέδρου: 2

-Κοινότητα Λουτροπηγής: 2

-Κοινότητα Λουτρού: 2

Δημοτική Ενότητα Ρεντίνης

– Κοινότητα Ρεντίνας: 1

Δημοτική Ενότητα Σοφάδων

-Κοινότητα Σοφάδων: 2

-Κοινότητα Αγίας Παρασκευής: 2

-Κοινότητα Αγίου Βησσαρίου: 1

-Κοινότητα Αμπέλου: 2

-Κοινότητα Ανωγείου: 1

-Κοινότητα Γεφυρίων: 2

-Κοινότητα Δασοχωρίου: 2

-Κοινότητα Καππαδοκικού: 2

-Κοινότητα Καρποχωρίου: 2

-Κοινότητα Μασχολουρίου: 2

-Κοινότητα Μαυραχάδων: 2

-Κοινότητα Μελισσοχωρίου: 1

-Κοινότητα Πασχαλίτσης: 2

-Κοινότητα Φιλίας: 2

Δημοτική Ενότητα Ταμασίου

-Κοινότητα Ανάβρας: 2

-Κοινότητα Ασημοχωρίου: 1

-Κοινότητα Αχλαδέας: 2

-Κοινότητα Γραμματικού: 2

-Κοινότητα Κτιμένης: 2

-Κοινότητα Λεονταρίου: 2