Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τσιμεντόστρωσης στο τμήμα της οδού που καταλήγει στην Ι.Μ Σπηλιάς. Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Καρδίτσας κ. Κωστής Νούσιος, πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση, αφού ο δρόμος αυτός οδηγεί σε ένα από τα πιο γνωστά θρησκευτικά μνημεία του νομού: «Ένα έργο απαραίτητο για την περιοχή είναι πλέον σε χρήση με την τσιμεντόστρωση και του τελευταίου τμήματος που καταλήγει στην Ι.Μ Σπηλιάς.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα