• Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε επιστημονικό συνέδριο

Tην επόμενη εβδομάδα αρχίζει η τρίτη και τελευταία φάση της γεωφυσικής έρευνας που εκπονεί σε έκταση 10 στρεμμάτων πέριξ του Θολωτού Μυκηναϊκού Τάφου Γεωργικού-Ξινονερίου το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα ανατέθηκε στο ΑΠΘ από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας στο πλαίσιο του έργου «Πρόδρομες εργασίες για την προστασία και ανάδειξη του Θολωτού Μυκηναϊκού τάφου Γεωργικού, που βρίσκεται στο Δ.Δ.Μητρόπολης, του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε.Καρδίτσας».

Οπως τόνισε στο “ΝΑ” η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας κ. Μαρία Βαϊοπούλου με την ολοκλήρωση της έρευνας θα γίνουν οι απαιτούμενες επαληθεύσεις και τα αποτελέσματα-όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις-θα ανακοινωθούν σε επιστημονικό συνέδριο.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα