Προχωρά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο με το οποίο ολοκληρώνεται η παράκαμψη της πόλης της Καρδίτσας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας έδωσε την έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας: Κατασκευή τμήματος από έξοδο προς Αγιοπηγή έως έξοδο προς Μητρόπολη», συνολικού προϋπολογισμού 8,6 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα