Οσμές και κάδοι

Επισήμανση για δυσωδία η οποία αναδύεται από κάδους απορριμμάτων στην περιοχή της Δ.Ε Καλλιφωνίου έκανε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Μαντζιάρας στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε να ενημερωθεί σε ποια χωριά έχει πάει τις τελευταίες ημέρες το πλυντήριο κάδων. Απαντώντας ο Αντιδημάρχος Σωτήρης Αντωνίου, υπογράμμισε ότι το πλυντήριο είναι καθημερινά έξω και πλένει κάδους και ήδη έχει βρεθεί στα περισσότερα χωριά. Παράλληλα ο Δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος κάλεσε τους δημότες να τηρούν υπεύθυνη στάση και εδικά το καλοκαίρι να εναποθέτουν τα απορρίμματά τους σε αεροστεγώς σφραγισμένες σακούλες εντός των κάδων. Διαφορετικά οι οσμές από τα τρόφιμα και τα υγρά που πέφτουν μέσα στους κάδους, δύσκολα φεύγουν, παρά το πλύσιμο.
Κ.Π.