Σε ακόμη μια είσοδο στην πόλη της Καρδίτσας τοποθετήθηκε φωτεινό ομοίωμα του «Ουράνιου Ποδηλάτη» του αειμνήστου καλλιτέχνη Παντελή Σαμπαλιώτη.
Μετά τις εισόδους από την πλευρά του Νοσοκομείου και του δημοτικού σταδίου, ένα ακόμη ομοίωμα τοποθετήθηκε στην οδό Φαναρίου, ενώ όπως είχε αποφασιστεί από το Δήμο Καρδίτσας το περασμένο καλοκαίρι, αναμένεται να τοποθετηθούν ακόμη δύο (σε Τρικάλων,
Καρδιτσομαγούλης) με στόχο να ενισχυθεί η ταυτότητά της Καρδίτσας ως “πόλη του ποδηλάτου”.
Βέβαια, πέρα από το αισθητικό κομμάτι, απαιτείται να γίνουν παρεμβάσεις στο υπάρχον  δίκτυο του ποδηλατοδρόμου προκειμένου να αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα και φθορές καταγράφονται.
Κ.Π.