«Αλλαγή σκυτάλης» στην Αντιδημαρχία Οικονομικών του Δήμου Παλαμά από την 1η Φεβρουαρίου. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιώργου Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Προγραμματισμού και Διαφάνειας, Εξυπηρέτησης του Δημότη, Αθλητισμού Νέας Γενιάς και Αθλητικών Έργων ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Δημήτρης Σπ. Καρακώστας.

Ο κ. Καρακώστας αναλαμβάνει τη θέση του Αντιδημάρχου Οικονομικών για το διάστημα από 1η Φεβρουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου του 2022, την οποία έχει σήμερα η κ. Ουρανία Φούντα- Κυρίκου.

Οι αρμοδιότητες που θα αναλάβει είναι παρακάτω σύμφωνα με την απόφαση:

– Εποπτεία του προσωπικού και της εύρυθμης λειτουργίας των οικονομικών, διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών.

– Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου.

– Εποπτεία των θεμάτων της Δημοτικής Περιουσίας.

– Εποπτεία Υπηρεσίας έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– Άδειες πλανόδιου υπαιθρίου εμπορίου.

– Εποπτεία Τμήματος Προμηθειών.

– Εποπτεία Λατομείων.

-Εποπτεία της σύνταξης βεβαιωτικών καταλόγων εισπράξεων.

– Αρμόδιος για την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων.

– Διαχείριση υλικών αποθηκών του Δήμου.

– Εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων

– Εποπτεία Αθλητισμού και Αθλητικών Έργων.

– Να μεριμνά για θέματα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ του τομέα αρμοδιότητάς του.

– Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών και μονίμου κατοικίας.

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιαδήμος Δημήτριος και σε περίπτωση αντικατάστασης ο επόμενος αντιδήμαρχος.

Ο κ. Καρακώστας