•Ζητούμενο η εκπόνηση ενός ολιστικού αναπτυξιακού σχεδίου, πρόταση σε τέσσερις άξονες

Τις μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα και την απασχόληση από τις ζημιές που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός» στο Ν. Καρδίτσας, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού, καταγράφει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καρδίτσας σε μια ολοκληρωμένη έρευνα που διεξήγαγε.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα